Hari Ini

Pilih Tema

Pilih saiz

A- A A+

Pilih Bahasa

LAPORAN ANALISIS PERBANDINGAN INVENTORI HUTAN PRE-F DAN POST-F TAHUN 2019

 

  

Bil.

  
  

Hutan Simpan

  
  

Kaum / Spesies

  
  

Bil. Spesies

  
  

Pre-F

  
  

Post-F

  
  

Perbezaan

  

1.

Kompt. 8-A

Hutan Simpan Rimba Teloi

D

161

66

(95)

ND

1,276

776

(500)

Meranti

142

56

(86)

Keruing

-

1

1

Chengal

-

-

-

Merbau

1

-

(1)

Mersawa

1

-  

(1)

Merawan

4

-  

(4)

Resak

5

6

1

2.

Kompt. 11- A

Hutan Simpan Rimba Teloi 

D

125

40

(85)

ND

1,079

715

(364)

Meranti

88

17

(71)

Keruing

1

2

1

Chengal

-

-

-

Balau

19

6

(13)

Merbau

4

4

-

Mersawa

-

-

-

Merawan

2

4

2

Resak

1

2

1

3.

Kompt. 11-B

Hutan Simpan Rimba Teloi 

D

83

26

(57)

ND

1,355

571

(784)

Meranti

48

20

(28)

Keruing

-

-

-

Chengal

-

-

-

 

-

-

-

Merbau

3

-

(3)

Mersawa

-

-

-

Merawan

5

-

(5)

Resak

4

1

(3)

4.

Kompt. 11-C

Hutan Simpan Rimba Teloi

D

64

15

(49)

ND

1,047

348

(699)

Meranti

36

8

(28)

Keruing

-

-

-

Chengal

-

-

-

 

6

-

(6)

Merbau

3

1

(2)

Mersawa

-

-

-

Merawan

3

1

(3)

Resak

-

-

-

5.

Kompt. 47-B

Hutan Simpan Gunung Bongsu

D

154

84

(70)

ND

758

624

(134)

Meranti

113

49

(64)

Keruing

-

-

-

Chengal

5

3

(2)

 

7

10

(3)

Merbau

-

-

-

Mersawa

5

                -  

(5)

Merawan

-

-

-

Resak

6

18

(12)

6.

Kompt. 47-C

Hutan Simpan Gunung Bongsu

D

180

103

(77)

ND

958

727

(231)

Meranti

113

65

(48)

Keruing

5

7

(2)

Chengal

7

2

(5)

 

17

4

(13)

Merbau

-

-

-

Mersawa

14

1

(13)

Merawan

4

1

(3)

Resak

11

20

(9)

7.

Kompt. 57-B

Hutan Simpan Gunung Bongsu

D

129

75

(54)

ND

1,015

566

(449)

Meranti

107

63

(44)

Keruing

-

1

(1)

Chengal

2

-

(2)

 

9

-

(9)

Merbau

2

1

(1)

Mersawa

3

-

(3)

Merawan

3

6

(3)

Resak

3

3

-

8

Kompt. 87 & 88

Hutan Simpan Ulu Muda    

D

312

157

(155)

ND

6,713

3,162

(3,551)

Meranti

252

115

(137)

Keruing

2

-

(2)

Chengal

-

-

-

 

23

12

(11)

Merbau

5

-

(5)

Mersawa

3

1

(2)

Merawan

5

-

(5)

Resak

-

-

-

9.

Kompt. 89-AHutanSimpanUluMuda

D

311

235

(76)

ND

1,959

1,674

(285)

Meranti

178

133

(45)

Keruing

17

1

(16)

Chengal

-

-

-

 

23

6

(17)

Merbau

19

9

(10)

Mersawa

7

-

(7)

Merawan

15

3

(12)

Resak

-

5

(5)

Note :                     D - Dipterocarp Tress;         ND - Non Dipterocarp Trees

PENILAIAN KESELURUHAN :

Penilaian ini dilaksanakan keatas Kompartmen yang terdapat di Hutan Simpan Rimba Teloi, Hutan Simpan Gunung Bongsu dan Hutan Simpan Ulu Muda yang terletak di Daerah Kedah Selatan serta Hutan Simpan Ulu Muda di Daerah Kedah Tengah.

Berdasarkan data PRE-F dan POST-F bagi Spesies Kaum Damar dan Spesies Kaum Bukan Damar didapati data bancian PRE-F melebihi bancian POST-F bagi kesemua Kompartmen.