bg-slider

bgslider

:

CAPAIAN PANTAS

CAPAIAN PANTAS

Maklumat Kewangan & Hasil Tahun 2016

1.   Peruntukan Perbelanjaan 

BIL

PERKARA

PERUNTUKAN (RM)

PERBELANJAAN (RM)

1.

Belanja Mengurus (B23)

14,101,734.56

13,606,507.48

2.

Belanja Pembangunan (P23)

6,070,070.00

4,526,112.98

Jumlah

20,171,804.56

18,132,620.46

 

Peruntukan Mengurus bagi tahun 2016 adalah sebanyak RM 14,101,734.56 . Peruntukan tersebut adalah merangkumi jumlah peruntukan untuk  Ibu Pejabat  JPNK (RM 4,130,968.44), Pej Hutan Daerah Kedah Utara (RM 3,117,597.00), Pejabat Hutan Daerah Kedah Tengah (RM 3,453,425.12)  dan Pejabat Hutan Daerah Kedah Selatan (RM 3,399,744.00). Sehingga tahun AKB 2016 Perbelanjaan Mengurus yang telah dilakukan adalah sebanyak   96.48% .

Perbelanjaan Pembangunan sehingga 31 Disember 2016 adalah sebanyak 74.56%. Perbelanjaan Pembangunan terdiri daripada  Aktiviti Pengurusan Sumber Hutan, Pembangunan Tenaga Manusia, Perhutanan Masyarakat, Ladang, Pemeliharaan dan Pemuliharaan Alam Sekitar, Pengembangan Maklumat Perhutanan , Pembangunan Sumber Hutan serta Infrastruktur.

 2.   Jumlah Kutipan Royalti, Ses dan Premium (Sehingga 31 Disember 2016)

BIL

PERKARA

KUTIPAN (RM)

1.

Royalti

7,183,913.60

2.

Ses

4,136,531.95

3.

Premium

33,306,654.20

4.

Lain-lain Fee

4,425,130.14

Jumlah

49,052,229.89