bg-slider

bgslider

:

CAPAIAN PANTAS

CAPAIAN PANTAS

Client Charter Achievement

{gspeech style=1 language=en}

CLIENT CHARTER ACHIEVEMENT OF KEDAH STATE FORESTRY DEPARTMENT UNTIL 31 MARCH 2013

Services

Janji

Meet The Time Frame/Client Charter Standard

Exceed/Client Charter Standard

Jumlah Perkhidmatan

Total

(Jumlah Perkhidmatan disampaikan yang menepati tempoh masa/standard yang ditetapkan)

%

(Peratus Perkhidmatan disampaikan yang menepati tempoh masa/standard yang ditetapkan)

Total

(Jumlah Perkhidmatan disampaikan yang melebihi tempoh masa/standard yang ditetapkan)

%

(Peratus Perkhidmatan disampaikan yang melebihi tempoh masa/standard yang ditetapkan)

1

Permohonan untuk mengeluarkan hasil-hasil hutan atau menjalankan kilang berasaskan  kayu.

Semua permohonan akan diproses mengikut prosedur yang telah ditetapkan.

 75%

 25%

 -

-

 

2

Lesen untuk mengeluarkan hasil hutan.

Lesen akan dikeluarkan dalam tempoh tidak melebihi enam (6) bulan dari tarikh kelulusan diberi, setelah semua syarat-syarat kelulusan dipatuhi.

 7%

 93%

 -

 -

 

3

Lesen untuk menjalankan kilang berasaskan kayu.

Lesen akan dikeluarkan dalam tempoh tidak melebihi satu (1) bulan dari tarikh siap kilang dibina setelah memenuhi semua syarat-syarat kelulusan.

 76%

 24%

 -

 -

 

4

Keputusan mengenai permohonan melanjutkan tempoh lesen mengeluarkan hasil hutan atau lesen menjalankan kilang berasaskan kayu.

Keputusan akan diberi dalam tempoh tidak melebihi satu (1) bulan dari tarikh permohonan diterima.

 55%

 45%

 -

 -

 

5

Menghargai maklumat serta maklumbalas yang diterima dari orang awam.

Semua aduan kesalahan hutan akan diambil tindakan dalam tempoh tidak melebihi tiga (3) hari.

 -

 100%

 -

 -

 

6

Memberi perkhidmatan yang sebaik mungkin serta layanan yang mesra setiap masa.

 

{/gspeech}