Hari Ini

Pilih Tema

Pilih saiz

A- A A+

Pilih Bahasa

PHNK 02/2017 (SH-SILV)

KENYATAAN SEBUTHARGA

Tender adalah dipelawa daripada Kontraktor-kontraktor yang berdaftar dengan Jabatan Perhutanan Negeri Kedah Darul Aman/ Pusat Khidmat Kontraktor(PKK)/ Kementerian Kewangan di bawah kod Bidang yang berkaitan dan yang masih dibenarkan membuat tawaran buat masa ini bagi kerja berikut:- 

Pejabat yang memanggil tawaran

Tajuk Projek

Taraf/ Jenis Syarikat*

Gred, Kategori & Pengkhususan/ Kelas, Tajuk & Tajuk Kecil/Kelas, Kepala & Sub Kepala.

Tempat dan Tarikh Mulai Dijual

Harga Dokumen & Bayaran  Atas Nama

Tempat, Tarikh & Waktu Sebutharga Tutup

Jabatan Perhutanan Negeri Kedah

PHNK 02/2017 (SH-SILV)

Menjalankan Kerja-kerja Inventori Hutan Selepas Tebangan (Post-F)  di

T1 :

100%  milik tempatan.

Terbuka

Lesen Kewangan

Kod : 222104

Jabatan Perhutanan Negeri Kedah, Aras 8, Bangunan Sultan Abdul Halim, Jalan Sultan Badlihshah, 05000 Alor Setar.

 

07 Mac 2017 (Selasa)

Hingga

16 Mac 2017 (Khamis)

RM 50.00

 

Pengarah Perhutanan Negeri Kedah.

Jabatan Perhutanan Negeri Kedah, Aras 8, Bangunan Sultan Abdul Halim, Jalan Sultan Badlihshah, 05000 Alor Setar.

 

16 Mac 2017

(Khamis)

12.00 Tengahari

1.

Kompt. 88B, H.S. Ulu Muda  (±81.0 ha)

2.

Kompt. 76C, H.S. Ulu Muda (±90.0 ha)

 

 

 

 

 

 

 

 

Taklimat projek dan lawatan tapak adalah DIWAJIBKAN. Berkumpul di Bilik Mesyuarat, Jabatan Perhutanan Negeri Kedah, Aras 8, Bangunan Sultan Abdul Halim, Jalan Sultan Badlishah, 05000 Alor Setar pada 07 Mac 2017  (Selasa) jam  10.00 pagi.

SILA  BAWA COP BERALAMAT UNTUK MEMUDAHKAN URUSAN PENDAFTARAN SEMASA TAKLIMAT TAPAK DIJALANKAN.

Bagi lawatan tapak atau sesi taklimat sebutharga diwajibkan hanya pemilik syarikat yang  dibenarkan hadir. Sila bawa bersama lesen ASAL CIDB, Sijil PKK, SPKK Taraf Bumiputera dan kad pengenalan.  

Dokumen Meja Sebutharga boleh disemak dan dokumen sebutharga boleh diperolehi di pejabat-pejabat berkenaan semasa waktu pejabat mulai 07 Mac 2017 hingga 16 Mac 2017.

Bayaran bagi dokumen sebutharga hendaklah dibuat dalam bentuk draf bank/kiriman wang/wang pos atas nama Pengarah Perhutanan Negeri Kedah.  Dokumen sebutharga akan dikeluarkan kepada wakil Kontraktor yang sah sahaja. Untuk maksud ini, wakil kontraktor dikehendaki membawa perakuan/siji ASAL Perakuan Pendaftaran Kontraktor dan Sijil Perolehan Kerja Kerajaan yang dikeluarkan oleh Lembaga Pembangunan Industri Pembinaan Malaysia (CIDB) serta Sijil Taraf Bumiputra yang dikeluarkan oleh Bahagian Pembangunan Usahawan (jika berkenaan) berserta satu salinan sijil-sijil tersebut. 

 

 

 

PHNK 03/2017 (SH-SILV)

            KENYATAAN SEBUTHARGA

Tender adalah dipelawa daripada Kontraktor-kontraktor yang berdaftar dengan Jabatan Perhutanan Negeri Kedah Darul Aman/ Pusat Khidmat Kontraktor(PKK)/ Kementerian Kewangan di bawah kod Bidang yang berkaitan dan yang masih dibenarkan membuat tawaran buat masa ini bagi kerja berikut:- 

Pejabat yang memanggil tawaran

Tajuk Projek

Taraf/ Jenis Syarikat*

Gred, Kategori & Pengkhususan/ Kelas, Tajuk & Tajuk Kecil/Kelas, Kepala & Sub Kepala.

Tempat dan Tarikh Mulai Dijual

Harga Dokumen & Bayaran  Atas Nama

Tempat, Tarikh & Waktu Sebutharga Tutup

Jabatan Perhutanan Negeri Kedah

PHNK 03/2017 (SH-SILV)

Menjalankan Kerja-kerja Inventori Hutan Selepas Tebangan (Post-F)  di

T1 :

100%  milik tempatan.

Terbuka

Lesen Kewangan

Kod : 222104

Jabatan Perhutanan Negeri Kedah, Aras 8, Bangunan Sultan Abdul Halim, Jalan Sultan Badlihshah, 05000 Alor Setar.

 

07 Mac 2017 (Selasa)

Hingga

16 Mac 2017 (Khamis)

RM 50.00

 

Pengarah Perhutanan Negeri Kedah.

Jabatan Perhutanan Negeri Kedah, Aras 8, Bangunan Sultan Abdul Halim, Jalan Sultan Badlihshah, 05000 Alor Setar.

 

16 Mac 2017

(Khamis)

12.00 Tengahari

1.

Kompt. 75A, H.S. Rimba Teloi  (±240.0 ha)

 

 

 

 

 

 

 

Taklimat projek dan lawatan tapak adalah DIWAJIBKAN. Berkumpul di Bilik Mesyuarat, Jabatan Perhutanan Negeri Kedah, Aras 8, Bangunan Sultan Abdul Halim, Jalan Sultan Badlishah, 05000 Alor Setar pada 07 Mac 2017  (Selasa) jam  10.00 pagi.

 SILA  BAWA COP BERALAMAT UNTUK MEMUDAHKAN URUSAN PENDAFTARAN SEMASA TAKLIMAT TAPAK DIJALANKAN.

 Bagi lawatan tapak atau sesi taklimat sebutharga diwajibkan hanya pemilik syarikat yang  dibenarkan hadir. Sila bawa bersama lesen ASAL CIDB, Sijil PKK, SPKK Taraf Bumiputera dan kad pengenalan.  

Dokumen Meja Sebutharga boleh disemak dan dokumen sebutharga boleh diperolehi di pejabat-pejabat berkenaan semasa waktu pejabat mulai 07 Mac 2017 hingga 16 Mac 2017.

Bayaran bagi dokumen sebutharga hendaklah dibuat dalam bentuk draf bank/kiriman wang/wang pos atas nama Pengarah Perhutanan Negeri Kedah.  Dokumen sebutharga akan dikeluarkan kepada wakil Kontraktor yang sah sahaja. Untuk maksud ini, wakil kontraktor dikehendaki membawa perakuan/siji ASAL Perakuan Pendaftaran Kontraktor dan Sijil Perolehan Kerja Kerajaan yang dikeluarkan oleh Lembaga Pembangunan Industri Pembinaan Malaysia (CIDB) serta Sijil Taraf Bumiputra yang dikeluarkan oleh Bahagian Pembangunan Usahawan (jika berkenaan) berserta satu salinan sijil-sijil tersebut. 

PHNK 05/2017 (SH-SILV)

KENYATAAN SEBUTHARGA

 Tender adalah dipelawa daripada Kontraktor-kontraktor yang berdaftar dengan Jabatan Perhutanan Negeri Kedah Darul Aman/ Pusat Khidmat Kontraktor(PKK)/ Kementerian Kewangan di bawah kod Bidang yang berkaitan dan yang masih dibenarkan membuat tawaran buat masa ini bagi kerja berikut:- 

Pejabat yang memanggil tawaran

Tajuk Projek

Taraf/ Jenis Syarikat*

Gred, Kategori & Pengkhususan/ Kelas, Tajuk & Tajuk Kecil/Kelas, Kepala & Sub Kepala.

Tempat dan Tarikh Mulai Dijual

Harga Dokumen & Bayaran  Atas Nama

Tempat, Tarikh & Waktu Sebutharga Tutup

Jabatan Perhutanan Negeri Kedah

PHNK 05/2017 (SH-SILV)

Menjalankan Kerja-kerja Inventori Hutan Selepas Tebangan (Post-F)  di

T1 :

100%  milik tempatan.

Terbuka

Lesen Kewangan

Kod : 222104

Jabatan Perhutanan Negeri Kedah, Aras 8, Bangunan Sultan Abdul Halim, Jalan Sultan Badlihshah, 05000 Alor Setar.

 

07 Mac 2017 (Selasa)

Hingga

16 Mac 2017 (Khamis)

RM 50.00

 

Pengarah Perhutanan Negeri Kedah.

Jabatan Perhutanan Negeri Kedah, Aras 8, Bangunan Sultan Abdul Halim, Jalan Sultan Badlihshah, 05000 Alor Setar.

 

16 Mac 2017

(Khamis)

12.00 Tengahari

1.

Kompt. 76A, H.S. Ulu Muda  (±90.0 ha)

2.

Kompt. 77B, H.S. Ulu Muda (±200.0 ha)

 

 

 

 

 

 

 

 

Taklimat projek dan lawatan tapak adalah DIWAJIBKAN. Berkumpul di Bilik Mesyuarat, Jabatan Perhutanan Negeri Kedah, Aras 8, Bangunan Sultan Abdul Halim, Jalan Sultan Badlishah, 05000 Alor Setar pada 07 Mac 2017  (Selasa) jam  10.00 pagi.

SILA  BAWA COP BERALAMAT UNTUK MEMUDAHKAN URUSAN PENDAFTARAN SEMASA TAKLIMAT TAPAK DIJALANKAN.

Bagi lawatan tapak atau sesi taklimat sebutharga diwajibkan hanya pemilik syarikat yang  dibenarkan hadir. Sila bawa bersama lesen ASAL CIDB, Sijil PKK, SPKK Taraf Bumiputera dan kad pengenalan.  

Dokumen Meja Sebutharga boleh disemak dan dokumen sebutharga boleh diperolehi di pejabat-pejabat berkenaan semasa waktu pejabat mulai 07 Mac 2017 hingga 16 Mac 2017.

Bayaran bagi dokumen sebutharga hendaklah dibuat dalam bentuk draf bank/kiriman wang/wang pos atas nama Pengarah Perhutanan Negeri Kedah.  Dokumen sebutharga akan dikeluarkan kepada wakil Kontraktor yang sah sahaja. Untuk maksud ini, wakil kontraktor dikehendaki membawa perakuan/siji ASAL Perakuan Pendaftaran Kontraktor dan Sijil Perolehan Kerja Kerajaan yang dikeluarkan oleh Lembaga Pembangunan Industri Pembinaan Malaysia (CIDB) serta Sijil Taraf Bumiputra yang dikeluarkan oleh Bahagian Pembangunan Usahawan (jika berkenaan) berserta satu salinan sijil-sijil tersebut. 

PHNK 04/2017 (SH-SILV)

KENYATAAN SEBUTHARGA

Tender adalah dipelawa daripada Kontraktor-kontraktor yang berdaftar dengan Jabatan Perhutanan Negeri Kedah Darul Aman/ Pusat Khidmat Kontraktor(PKK)/ Kementerian Kewangan di bawah kod Bidang yang berkaitan dan yang masih dibenarkan membuat tawaran buat masa ini bagi kerja berikut:- 

Pejabat yang memanggil tawaran

Tajuk Projek

Taraf/ Jenis Syarikat*

Gred, Kategori & Pengkhususan/ Kelas, Tajuk & Tajuk Kecil/Kelas, Kepala & Sub Kepala.

Tempat dan Tarikh Mulai Dijual

Harga Dokumen & Bayaran  Atas Nama

Tempat, Tarikh & Waktu Sebutharga Tutup

Jabatan Perhutanan Negeri Kedah

PHNK 04/2017 (SH-SILV)

Menjalankan Kerja-kerja Inventori Hutan Selepas Tebangan (Post-F)  di

T1 :

100%  milik tempatan.

Terbuka

Lesen Kewangan

Kod : 222104

Jabatan Perhutanan Negeri Kedah, Aras 8, Bangunan Sultan Abdul Halim, Jalan Sultan Badlihshah, 05000 Alor Setar.

 

07 Mac 2017 (Selasa)

Hingga

16 Mac 2017 (Khamis)

RM 50.00

 

Pengarah Perhutanan Negeri Kedah.

Jabatan Perhutanan Negeri Kedah, Aras 8, Bangunan Sultan Abdul Halim, Jalan Sultan Badlihshah, 05000 Alor Setar.

 

16 Mac 2017

(Khamis)

12.00 Tengahari

1.

Kompt. 69F, H.S. Rimba Teloi  (±81.0 ha)

2.

Kompt. 45A, H.S. Bukit Perak (±110.0 ha)

 

 

 

 

 

 

 

 

Taklimat projek dan lawatan tapak adalah DIWAJIBKAN. Berkumpul di Bilik Mesyuarat, Jabatan Perhutanan Negeri Kedah, Aras 8, Bangunan Sultan Abdul Halim, Jalan Sultan Badlishah, 05000 Alor Setar pada 07 Mac 2017  (Selasa) jam  10.00 pagi.

SILA  BAWA COP BERALAMAT UNTUK MEMUDAHKAN URUSAN PENDAFTARAN SEMASA TAKLIMAT TAPAK DIJALANKAN.

Bagi lawatan tapak atau sesi taklimat sebutharga diwajibkan hanya pemilik syarikat yang  dibenarkan hadir. Sila bawa bersama lesen ASAL CIDB, Sijil PKK, SPKK Taraf Bumiputera dan kad pengenalan.  

Dokumen Meja Sebutharga boleh disemak dan dokumen sebutharga boleh diperolehi di pejabat-pejabat berkenaan semasa waktu pejabat mulai 07 Mac 2017 hingga 16 Mac 2017.

Bayaran bagi dokumen sebutharga hendaklah dibuat dalam bentuk draf bank/kiriman wang/wang pos atas nama Pengarah Perhutanan Negeri Kedah.  Dokumen sebutharga akan dikeluarkan kepada wakil Kontraktor yang sah sahaja. Untuk maksud ini, wakil kontraktor dikehendaki membawa perakuan/siji ASAL Perakuan Pendaftaran Kontraktor dan Sijil Perolehan Kerja Kerajaan yang dikeluarkan oleh Lembaga Pembangunan Industri Pembinaan Malaysia (CIDB) serta Sijil Taraf Bumiputra yang dikeluarkan oleh Bahagian Pembangunan Usahawan (jika berkenaan) berserta satu salinan sijil-sijil terseb

PHNK 06/2017 (SH-SILV)

 KENYATAAN SEBUTHARGA

Tender adalah dipelawa daripada Kontraktor-kontraktor yang berdaftar dengan Jabatan Perhutanan Negeri Kedah Darul Aman/ Pusat Khidmat Kontraktor(PKK)/ Kementerian Kewangan di bawah kod Bidang yang berkaitan dan yang masih dibenarkan membuat tawaran buat masa ini bagi kerja berikut:- 

Pejabat yang memanggil tawaran

Tajuk Projek

Taraf/ Jenis Syarikat*

Gred, Kategori & Pengkhususan/ Kelas, Tajuk & Tajuk Kecil/Kelas, Kepala & Sub Kepala.

Tempat dan Tarikh Mulai Dijual

Harga Dokumen & Bayaran  Atas Nama

Tempat, Tarikh & Waktu Sebutharga Tutup

Jabatan Perhutanan Negeri Kedah

PHNK 06/2017 (SH-SILV)

Menjalankan Kerja-kerja Inventori Hutan Selepas Tebangan (Post-F)  di

T1 :

100%  milik tempatan.

Terbuka

Lesen Kewangan

Kod : 222104

Jabatan Perhutanan Negeri Kedah, Aras 8, Bangunan Sultan Abdul Halim, Jalan Sultan Badlihshah, 05000 Alor Setar.

 

07 Mac 2017 (Selasa)

Hingga

16 Mac 2017 (Khamis)

RM 50.00

 

Pengarah Perhutanan Negeri Kedah.

Jabatan Perhutanan Negeri Kedah, Aras 8, Bangunan Sultan Abdul Halim, Jalan Sultan Badlihshah, 05000 Alor Setar.

 

16 Mac 2017

(Khamis)

12.00 Tengahari

1.

Kompt. 31A, H.S. Ulu Muda  (±140.0 ha)

2.

Kompt. 32i, H.S. Ulu Muda (±88.0 ha)

 

 

 

 

 

 

 

 

Taklimat projek dan lawatan tapak adalah DIWAJIBKAN. Berkumpul di Bilik Mesyuarat, Jabatan Perhutanan Negeri Kedah, Aras 8, Bangunan Sultan Abdul Halim, Jalan Sultan Badlishah, 05000 Alor Setar pada 07 Mac 2017  (Selasa) jam  10.00 pagi.

 SILA  BAWA COP BERALAMAT UNTUK MEMUDAHKAN URUSAN PENDAFTARAN SEMASA TAKLIMAT TAPAK DIJALANKAN.

Bagi lawatan tapak atau sesi taklimat sebutharga diwajibkan hanya pemilik syarikat yang  dibenarkan hadir. Sila bawa bersama lesen ASAL CIDB, Sijil PKK, SPKK Taraf Bumiputera dan kad pengenalan.  

Dokumen Meja Sebutharga boleh disemak dan dokumen sebutharga boleh diperolehi di pejabat-pejabat berkenaan semasa waktu pejabat mulai 07 Mac 2017 hingga 16 Mac 2017.

Bayaran bagi dokumen sebutharga hendaklah dibuat dalam bentuk draf bank/kiriman wang/wang pos atas nama Pengarah Perhutanan Negeri Kedah.  Dokumen sebutharga akan dikeluarkan kepada wakil Kontraktor yang sah sahaja. Untuk maksud ini, wakil kontraktor dikehendaki membawa perakuan/siji ASAL Perakuan Pendaftaran Kontraktor dan Sijil Perolehan Kerja Kerajaan yang dikeluarkan oleh Lembaga Pembangunan Industri Pembinaan Malaysia (CIDB) serta Sijil Taraf Bumiputra yang dikeluarkan oleh Bahagian Pembangunan Usahawan (jika berkenaan) berserta satu salinan sijil-s

 

 

 

Sub-kategori