Hari Ini

Pilih Tema

Pilih saiz

A- A A+

Pilih Bahasa

Komposisi Perubahan Flora & Fauna

Jabatan Perhutanan Negeri KEDAH terlibat dengan aktif dalam pelbagai kajian dan ekspedisi Saintifik Kepelbagaian Biologi Hutan Hutan Simpan Ulu Muda 23-29 Mac 2003 hasil penemuan ekspedisi tersebut telah dibentangkan dalam Seminar Ekspedisi Hutan Simpan Ulu Muda pada 14-16 Februari 2004. Berikut merupakan laporan yang telah diterbitkan dan laporan-laporan kajian fauna yang lain.

BILLAPORANAGENSI TERLIBAT
1. Hutan Simpan Ulu Muda, Kedah: Pengurusan, Persekitaran Fizikal dan Biologi
 1. Jabatan Perhutanan Negeri Kedah
 2. Unit Perancang Ekonomi Negeri Kedah
 3. Jabatan Perhutanan Semenanjung Malaysia
 4. Pusat Pengajian Sains Sekitaran & Sumber Alam, Fakulti Sains dan Teknologi Universiti Kebangsaan Malaysia
 5. Institut Biosains, Universiti Putra Malaysia
 6. Jabatan Sains Alam Sekitar, Fakulti Sains Alam Sekitar, Universiti Malaysia
 7. Fakulti Perhutanan, Universiti Putra Malaysia
 8. WWF Malaysia
 9. Institut Penyelidikan Perubatan, Kuala Lumpur
 10. Sekolah Sains Kajihayat, Universiti Sains Malaysia, Pulau Pinang
 11. Universiti Malaya, Kuala Lumpur
 12. Institut Penyelidikan Perhutanan Malaysia, Kepong
 13. Universiti Malaysia Sarawak
 14. Taman Botani Putrajaya
2. Hutan Simpan Gunung Jerai, Kedah: Pengurusan, Persekitaran Fizikal dan Kepelbagaian Biologi
 1. Jabatan Perhutanan Semenanjung Malaysia
 2. Universiti Kebangsaan Malaysia
 3. Universiti Putra Malaysia
 4. Universiti Sains Malaysia
3. Hutan Simpan Merbok, Kedah Warisan Kepelbagaian Hutan Paya Bakau
 1. Jabatan Perhutanan Semenanjung Malaysia
 2. Universiti Kebangsaan Malaysia
4. Selat Kuah (staits Of Kuah)
 1. Universiti Kebangsaan Malaysia
 2. Pusat Pengajian, Pembangunan dan Persekitaran Fakulti Sains Sosial dan Kemanusiaan
 3. Lembaga Mineral dan Geosains Malaysia