Hari Ini

Pilih Tema

Pilih saiz

A- A A+

Pilih Bahasa

Laporan Analisis Perbandingan Inventori

ANALISA PERBANDINGAN DATA PRE-F DAN POST-F BAGI KOMPARTMEN 84 (BLOK 1), HUTAN SIMPAN RIMBA TELOI,
DAERAH KEDAH TENGAH SELUAS 150.0 HEKTAR

 

JABATAN PERHUTANAN NEGERI KEDAH

 

  1. Bagi data Inventori Hutan Sebelum Tebangan (PRE-F), jumlah pokok besar yang bersaiz dari 45cm diameter dan ke atas adalah sebanyak 29 pokok. Manakala bagi data Inventori Hutan Selepas Tebangan (POST-F), jumlah pokok besar bersaiz dari 45cm diameter dank e atas adalah sebanyak 5 pokok. Terdapat perbezaan sebanyak 24 pokok bagi data PRE-F dan POST-
  2. Bagi data PRE-F, jumlah pokok kecil yang bersaiz di antara 30cm-45cm diameter adalah sebanyak 35 pokok. Manakala bagi data POST-F, jumlah pokok kecil yang bersaiz di antara 30cm-45cm diameter adalah sebanyak 17 pokok. Terdapat perbezaan sebanyak 18 pokok bagi data PRE-F dan POST-F.
  3. Bagi data PRE-F, jumlah kayu jaras besar yang bersaiz di antara 15cm-30cm diameter adalah sebanyak 84 pokok. Manakala bagi data POST-F, jumlah kayu jaras besar yang bersaiz di antara 15cm-30cm diameter adalah sebanyak 107 pokok. Terdapat perbezaan sebanyak 23 pokok bagi data PRE-F dan POST-F.
  4. Secara keseluruhan terdapat penurunan bilangan pokok sehektar bagi pokok besar yang bersaiz 45cm dan ke atas dan pokok kecil yang bersaiz di antara 30cm-45cm. Manakala terdapat peningkatan bilangan pokok bagi jumlah kayu jaras besar yang bersaiz di antara 15cm-30cm.
  5. Hasil perbandingan data PRE-F dan POST-F mendapati bilangan pokok besar berkualiti berkurangan.

 

 

ANALISA PERBANDINGAN DATA PRE-F DAN POST-F BAGI KOMPARTMEN 49 (BLOK 2), HUTAN SIMPAN BUKIT PERANGIN,
DAERAH KEDAH UTARA SELUAS 100.0 HEKTAR

 

JABATAN PERHUTANAN NEGERI KEDAH

 

  1. Bagi data Inventori Hutan Sebelum Tebangan (PRE-F), jumlah pokok besar yang bersaiz dari 45cm diameter dan ke atas adalah sebanyak 41 pokok. Manakala bagi data Inventori Hutan Selepas Tebangan (POST-F), jumlah pokok besar bersaiz dari 45cm diameter dank e atas adalah sebanyak 4 pokok. Terdapat perbezaan sebanyak 37 pokok bagi data PRE-F dan POST-F.
  2. Bagi data PRE-F, jumlah pokok kecil yang bersaiz di antara 30cm-45cm diameter adalah sebanyak 47 pokok. Manakala bagi data POST-F, jumlah pokok kecil yang bersaiz di antara 30cm-45cm diameter adalah sebanyak 16 pokok. Terdapat perbezaan sebanyak 31 pokok bagi data PRE-F dan POST-F.
  3. Bagi data PRE-F, jumlah kayu jaras besar yang bersaiz di antara 15cm-30cm diameter adalah sebanyak 136 pokok. Manakala bagi data POST-F, jumlah kayu jaras besar yang bersaiz di antara 15cm-30cm diameter adalah sebanyak 107 pokok. Terdapat perbezaan sebanyak 29 pokok bagi data PRE-F dan POST-F.
  4. Secara keseluruhan terdapat penurunan bilangan pokok sehektar bagi pokok besar bagi data POST-F dan PRE-F.
  5. Hasil perbandingan data PRE-F dan POST-F mendapati bilangan pokok besar berkualiti berkurangan.