Hari Ini

Pilih Tema

Pilih saiz

A- A A+

Pilih Bahasa

Dasar Keselamatan Dan Kesihatan Pekerjaan

Jabatan Perhutanan Negeri Kedah adalah komited kepada keselamatan dan kesihatan semua penjawat awam jabatan serta pelanggan melalui usaha bersama untuk mencapai matlamat berikut:-

 

  1. Mematuhi Akta Keselamatan Dan Kesihatan Pekerjaan 1994 dan Peraturan-Peraturan di bawahnya dan lain-lain akta yang berkuatkuasa;
  2. Mengkaji semula pernyataan bertulis Dasar Keselamatan dan Kesihatan Pekerjaan dari masa ke semasa;
  3. Mempastikan bahawa semua penjawat awam Jabatan diberi maklumat, arahan, latihan dan penyeliaan berkenaan cara untuk menjalankan tugas mereka dengan selamat dan tanpa risiko kepada kesihatan;
  4. Memastikan tempat kerja dan persekitaranya dalam keadaan baik dan selamat;
  5. Menyelia dan menyelenggara kemudahan-kemudahan serta kebajikan asas bagi semua penjawat awam jabatan;
  6. Mengambil langkah-langkah pencegahan dan menyiasat kemalangan dan kejadian berbahaya.

 

Dengan ini Jabatan Perhutanan Negeri Kedah berazam untuk  mengamalkan budaya kerja selamat dan sihat.