Hari Ini

Pilih Tema

Pilih saiz

A- A A+

Pilih Bahasa

Perancangan Kursus & Latihan 2018

Bil. NAMA LATIHAN TARIKH
UNDANG-UNDANG DAN PENGUATKUASAAN
1 Kursus Penguatkuasaan Akta Perhutanan Negara 1984 dan Latihan Penggunaan dan Penyelenggaraan Senjata Api 20-22 Mac
PEMBANGUNAN HUTAN (DENDROLOGI)
2 Kursus Dendrologi 3-5 April
PEMBANGUNAN HUTAN (PENGECAMAN KAYU)
     
PEMBANGUNAN HUTAN (MENSURASI HUTAN)
3 Kursus Mensurasi Hutan 17-19 April
PEMBANGUNAN HUTAN (UKURAN TANAH)
4 Kursus Ukuran Tanah 24-26 April
PEMBANGUNAN HUTAN (PENGECAMAN BALAK)
5 Kursus Pengecaman Kayu Balak 8-10 Mei
PEMBANGUNAN HUTAN (TAPAK SEMAIAN)
6 Kursus Pengurusan Tapak Semaian dan Pengendalian Tapak Semaian 22-24 Mei
PEMBANGUNAN HUTAN (PEROLEHAN BAHAN TANAMAN BERKUALITI)
7 Kursus Pemantapan Pasukan Perolehan Biji Benih dan Bahan Tanaman 3-5 Julai
PEMBANGUNAN HUTAN (SILVIKULTUR HUTAN)
8 Kursus Bancian Hutan Sebelum Tebangan (Pre-F) dan Selepas Tebangan ( Post-F) 17-19 Julai
OPERASI HUTAN
9 Kursus Teknik Tebangan Pokok Secara Berarah 21-23 Ogos
PERINDUSTRIAN
KEJURUTERAAN HUTAN
10 Kursus Garis Panduan Jalan Hutan 2010 (Pindaan 2013) 16-18 Okt
EKO-PARK DAN EKO PELANCONGAN
11 Kursus Penilaian Kesihatan Pokok Dalam Hutan Rekreasi Jabatan Perhutanan Negeri Kedah 6-8 Sept
PENGURUSAN MAKLUMAT
12 Kursus Pemahaman dan Penggunaan GPS dan GIS Dalam Pengesahan dan Pemantauan Sempadan Luar Hutan Simpanan Kekal (HSK). 22-24 Jan
13 Kursus Penggunaan Aplikasi Sistem Forest Monitoring Using Remote Sensing (FMRS) Jabatan Perhutanan Negeri Kedah 25 Jan
PENTADBIRAN
14 Kusus Penyelenggaraan dan Pemanduan Bot Secara Berhemah 20-22
MOTIVASI DAN  INTEGRITI
15 Kursus Pengukuhan Intergriti dan Keyakinan Kendiri 4-6 Dis
KEAGAMAAN