bg-slider

bgslider

:

CAPAIAN PANTAS

CAPAIAN PANTAS

Sistem Maklumat Lesen (SML)

Nama Sistem : SISTEM MAKLUMAT LESEN (SML)
Diskripsi :

Merekodkan maklumat pelesen, lesen dan transaksi cukai secara sistematik dan tersusun dalam sistem pangkalan data yang bersepadu dan efisien

Manual Pengguna                    :
Pengguna : Jabatan Perhutanan Negeri