bg-slider

bgslider

:

CAPAIAN PANTAS

CAPAIAN PANTAS

Komposisi Perubahan Flora & Fauna

Jabatan Perhutanan Negeri KEDAH terlibat dengan aktif dalam pelbagai kajian dan ekspedisi Saintifik Kepelbagaian Biologi Hutan Hutan Simpan Ulu Muda 23-29 Mac 2003 hasil penemuan ekspedisi tersebut telah dibentangkan dalam Seminar Ekspedisi Hutan Simpan Ulu Muda pada 14-16 Februari 2004. Berikut merupakan laporan yang telah diterbitkan dan laporan-laporan kajian fauna yang lain.

 

BIL

LAPORAN

AGENSI TERLIBAT

1.

Hutan Simpan Ulu Muda, Kedah: Pengurusan, Persekitaran Fizikal dan Biologi

1.     Jabatan Perhutanan Negeri Kedah

2.     Unit Perancang Ekonomi Negeri Kedah

3.     Jabatan Perhutanan Semenanjung Malaysia

4.     Pusat Pengajian Sains Sekitaran & Sumber Alam, Fakulti Sains dan Teknologi Universiti Kebangsaan Malaysia

5.     Institut Biosains, Universiti Putra Malaysia

6.     Jabatan Sains Alam Sekitar, Fakulti Sains Alam Sekitar, Universiti Malaysia

7.     Fakulti Perhutanan, Universiti Putra Malaysia

8.     WWF Malaysia

9.     Institut Penyelidikan Perubatan, Kuala Lumpur

10.  Sekolah Sains Kajihayat, Universiti Sains Malaysia, Pulau Pinang

11.  Universiti Malaya, Kuala Lumpur

12.  Institut Penyelidikan Perhutanan Malaysia, Kepong

13.  Universiti Malaysia Sarawak

14.  Taman Botani Putrajaya

 

2.

Hutan Simpan Gunung Jerai, Kedah: Pengurusan, Persekitaran Fizikal dan Kepelbagaian Biologi

1.    Jabatan Perhutanan Semenanjung Malaysia

2.    Universiti Kebangsaan Malaysia

3.    Universiti Putra Malaysia

4.    Universiti Sains Malaysia

 

3.

Hutan Simpan Merbok, Kedah Warisan Kepelbagaian Hutan Paya Bakau

1.    Jabatan Perhutanan Semenanjung Malaysia

2.    Universiti Kebangsaan Malaysia

                 


4.

Selat Kuah (staits Of Kuah)

1.     Universiti Kebangsaan Malaysia

2.     Pusat Pengajian, Pembangunan dan Persekitaran Fakulti Sains Sosial dan Kemanusiaan

3.     Lembaga Mineral dan Geosains Malaysia