bg-slider

bgslider

:

CAPAIAN PANTAS

CAPAIAN PANTAS

Kawasan Hutan Pemeliharaan Tinggi (HCVF)

SENARAI CADANGAN KAWASAN HUTAN MEMPUNYAI NILAI PEMELIHARAAN YANG TINGGI (HCVF)
DALAM HUTAN SIMPAN NEGERI KEDAH

BIL

CIRI-CIRI ISTIMEWA

LOKASI

TARIKH BANCIAN

CATATAN

1.

Taburan Spesies Kurma Laut

Kompt. 4, HS Merbok, 
Kedah Tengah

26 November 2015

 

2.

Taburan Spesies Orkid Selipar

Kompt. 23, HS Gunung Jerai,
Kedah Tengah

20 November 2016

Pihak JPNK telah memohon pandangan kepada semua stakeholders yang terlibat bagi penubuhan kawasan HCVF.

3.

Taburan Tumbuhan Hutan Paya Laut

Kompt. 4, HS Tanjung Dagu,
Kedah Utara

16 November 2016