bg-slider

bgslider

:

CAPAIAN PANTAS

CAPAIAN PANTAS

Maklumat Kewangan & Hasil Tahun 2017

1.   Peruntukan Perbelanjaan (Sehingga Jun 2017)

BIL

PERKARA

PERUNTUKAN (RM)

PERBELANJAAN (RM)

1.

Belanja Mengurus (B23)

16,060,837.00

7,054,700.58

2.

Belanja Pembangunan (P23)

5,468,513.00

3,357,489.48

Jumlah

21,529,350.00

10,412,190.06

 

Peruntukan Mengurus bagi tahun 2017 (sehingga Jun 2017) adalah sebanyak RM 16,060.837.00 . Peruntukan tersebut adalah merangkumi jumlah peruntukan untuk  Ibu Pejabat  JPNK (RM 4,594,673.00), Pej Hutan Daerah Kedah Utara (RM 3,612,769.00), Pejabat Hutan Daerah Kedah Tengah (RM 3,964,860.00)  dan Pejabat Hutan Daerah Kedah Selatan (RM 3,888,535.00). Sehingga Jun 2017 Perbelanjaan Mengurus yang telah dilakukan adalah sebanyak  43.92% .

Perbelanjaan Pembangunan sehingga Jun 2017 adalah sebanyak 61.40%. Perbelanjaan Pembangunan terdiri daripada  Aktiviti Pengurusan Sumber Hutan, Pembangunan Tenaga Manusia, Perhutanan Masyarakat, Ladang, Pemeliharaan dan Pemuliharaan Alam Sekitar, Pengembangan Maklumat Perhutanan , Pembangunan Sumber Hutan serta Infrastruktur.

 2.   Jumlah Kutipan Royalti, Ses dan Premium (Sehingga Suku Tahun Kedua  2017)

BIL

PERKARA

KUTIPAN (RM)

1.

Royalti

5,275,832.81

2.

Ses

2,824,380.23

3.

Premium

17,290,460.20

4.

Lain-lain Fee

2,208,638.22

Jumlah

27,599,311.46