bg-slider

bgslider

:

CAPAIAN PANTAS

CAPAIAN PANTAS

Borang Aduan Integriti

Anda dialu-alukan menggunakan perkhidmatan ini jika anda mempunyai sebarang aduan integriti mengenai Jabatan Perhutanan Semenanjung Malaysia seperti salah laku kakitangan, kelemahan sistem dan tatacara kerja, perbuatan rasuah, penyelewengan dan penyalahgunaan kuasa*. Aduan anda akan membantu kami untuk meningkatkan profesionalisme, kecekapan dan tadbir urus di Jabatan kami.

NOTA: Maklumat peribadi dan aduan integriti yang anda laporkan akan dilindungi dan dirahsiakan di bawah Akta Perlindungan Pemberi Maklumat 2010 (Akta 711)

Sila Klik Pautan Dibawah Untuk Mengisi Borang Aduan Integriti

http://www.forestry.gov.my/index.php/my/hubungi-kami-2/borang-aduan-integriti