Bil

Piagam Pelanggan

Sasaran/Tempoh

Pencapaian

1.

Lesen untuk mengeluarkan hasil hutan

Dalam tempoh tidak melebihi 
enam (6) bulan dari tarikh 
kelulusan diberi setelah
semua syarat dipatuhi.


 100%
2.

Lesen untuk menjalankan kilang berasaskan 
kayu


Dalam tempoh tidak melebihi 
satu (1) bulan dari tarikh 
siap kilang dibina 
setelah semua syarat dipatuhi.


100%

3.

Keputusan mengenai permohonan melanjutkan tempoh lesen mengeluarkan hasil hutan atau lessen menjalankan kilang berasaskan kayu.

Keputusan akan diberi dalam tempoh tidak melebihi satu (1) bulan dari tarikh permohonan diterima.

100%

4.

Menghargai maklumat serta maklumbalas yang diterima dari orang awam.

Semua aduan akan diambil
tindakan dalam tempoh
tidak melebihi tiga (3) hari.


100%